صفحات پر بازدید


آنلاین ثبت نام کنید تعیین سطح شوید

Online Registration
Placement Test
Contacting you
Any Question ?

کلاس خصوصی آیلتس و تافل

یکی از بزرگترین چالشهای داوطلبین امتحان IELTS ٬ انتخاب منابع آموزشی و تمرینی برای این امتحان است. اکثر کتب موجود در بازار یا در ارائه مطالب خود نظم کافی نداشته و یا مطالب ارائه داده شده همه بطور یکسان بسط داده نشده اند. ادامه...
یکی از بزرگترین چالشهای داوطلبین امتحان TOEFL ٬ انتخاب منابع آموزشی و تمرینی برای این امتحان است. اکثر کتب موجود در بازار یا در ارائه مطالب خود نظم کافی نداشته و یا مطالب ارائه داده شده همه بطور یکسان بسط داده نشده اند. ادامه...

دوره های عمومی زبان انگلیسی

سطح Elementary آشنایی با مفاد امتحانی آزمون کمبریج KET. ادامه...

سطح Intermediate آشنایی با پیش ساختارهای IELTS وTOEFL. ادامه...

سطح Advancedآشنایی با مفاد امتحانی آزمون کمبریج CAE. ادامه...

سطح Basicآموزش پیش ساختارهای زبان انگلیسی ادامه...

سطح Pre-Intermediateآشنایی با مفاد امتحانی آزمون کمبریجPET. ادامه...

سطح Upper-Intermediateآشنایی با مفاد امتحانی آزمون کمبریج FCE. ادامه...


استفاده از کتاب های معتبر به روز نقش به سزایی در روند یادگیری دارد

گروه آموزشی تایم از کتاب های معتبر انتشارات آکسفورد و کمبریج بهره می برد